Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

Reposted fromFlau Flau viaaura-lunaris aura-lunaris
1372 7213 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viastylte stylte
4418 e927 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMountainGirl MountainGirl
4837 b0a5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMountainGirl MountainGirl

March 09 2018

0147 2288 390
Reposted from777727772 777727772 viaseasons seasons
1285 9525 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaseasons seasons

March 07 2018

6969 fbcb 390
Reposted from777727772 777727772 viaaura-lunaris aura-lunaris

February 28 2018

2008 0680 390
Reposted fromoll oll viaaura-lunaris aura-lunaris
I think perfection is ugly. Somewhere in the things humans make, I want to see scars, failure, disorder, distortion.
— Yohji Yamamoto
Reposted fromartlover artlover viastonerr stonerr
Jeśli udało Ci się uratować chociaż jedno życie, zmienić chociaż raz szlak biegu zdarzeń na lepszy, jeśli udało Ci się podnieść z bruku czyjeś serce, albo wnieść w czyjś świat coś dobrego, jeśli ofiarowałeś komuś, coś co pozwoliło mu na nowo uwierzyć – to myślę, że udało Ci się zrobić to, co w życiu najważniejsze. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viafelicka felicka
Reposted fromabsolem absolem viastonerr stonerr

February 20 2018

9148 8dab 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMountainGirl MountainGirl
0055 481e 390
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaMountainGirl MountainGirl

February 17 2018

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromHetaira Hetaira viaGunToRun GunToRun
0254 a19a 390
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viatea tea
5907 8326 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viaaura-lunaris aura-lunaris
2825 a0ca 390
8588 519f 390
Reposted fromnazarena nazarena viaaura-lunaris aura-lunaris
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl