Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

9148 8dab 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMountainGirl MountainGirl
0055 481e 390
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaMountainGirl MountainGirl

February 17 2018

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromHetaira Hetaira viaGunToRun GunToRun
0254 a19a 390
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viatea tea
5907 8326 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viaaura-lunaris aura-lunaris
2825 a0ca 390
8588 519f 390
Reposted fromnazarena nazarena viaaura-lunaris aura-lunaris
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viastonerr stonerr
1602 64b7 390
Reposted fromsarazation sarazation viaaura-lunaris aura-lunaris
6740 32ed 390
2165 9c93
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
3782 7f4b 390

February 10 2018

2620 d7f3 390
9829 2122 390
Reposted fromkimik kimik viaMountainGirl MountainGirl

February 06 2018

Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

February 03 2018

Reposted fromkasiak kasiak viaaura-lunaris aura-lunaris

February 02 2018

Reposted fromfresia fresia viaaura-lunaris aura-lunaris
1739 04e6 390
Reposted fromhagis hagis viaMountainGirl MountainGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl